YhteystiedotVarkauden Seurakunta

Ahlströminkatu 19

78250 VARKAUS

Lasten oikeudet

- Lapset ovat Jeesukselle tärkeitä. Jeesus haluaa lasten pääsevän hänen luokseen kenenkään estämättä.

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Markus 10:13-16

- Jeesus ei hylkää yhtäkään lasta joka tulee hänen luokseen.

Jeesus sanoo :"Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois." Johannes 6:37

- Jeesus seuraa taivaasta miten lapsia täällä kohdellaan.

Jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin lapsen, joka uskoo Jeesukseen, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Jeesus sanoo: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5 Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 6 Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. "Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. Matteus 18:3-6,10

- " Minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra. Malakia 2:16